آدرس:  تهران -خيابان دماوند-ابتداي جاده آبعلي ، خيابان اتحاد ،خيابان اول غربي(شهيد محسن آباده)، پلاک45
کد پستي:                                                                                              1658676971
تلفن:        9 الي77335334 - 77343116- 77339788- 77345673- 77347484(9821+)
  76790757                                           

فکس:                                                                               77332863 (9821+)
وب سايت:                                                           www.saniplastic.com  
                                                                                                  www.saniplastic.net   
                                                                                                  www.saniplastic.org

        
آدرس الکترونيکي: 

 مدير عامل                                                                     saniplastic@saniplastic.com 
مدير فروش                                                                  b.masroor@saniplastic.com   

مدير بازاريابي و تبليغات                                                     h.amiri@saniplastic.com

اخبار جديد: اخذ نشان CE مطابقت کيفيت با استاندارهاي اروپا براي فلاشتانک ها و کليه شير آلات سني پلاستيک و سنيک (ادامه)

ميزباني و طراحي وب سايت توسط شرکت پشتيبانان شبکه.