گوشي ها

    از اين پس كليه گوشي هاي سني پلاستيك بصورت وكيوم شده ارائه مي گردد. براي ديدن نمونه هايي از اين بسته بندي ها

     اينجا كليك كنيد.


نام محصول : گوشي تک حالته مدل "لينا" کروم در جعبه

کد محصول : 5469

نام محصول : گوشي تک حالته مدل "لينا" سفيد درجعبه

کد محصول : 5466

نام محصول : گوشي تک حالته کروم مدل " کنزو "

کد محصول : 546

نام محصول : گوشي تک حالته سفيد مدل" کنزو"

کد محصول : 547

نام محصول : گوشي تک حالته کروم مدل" باران"

کد محصول : 239

نام محصول : گوشي تک حالته سفيد مدل" باران"

کد محصول : 222

نام محصول : گوشي 3 حالته كروم مدل "شاين"

کد محصول : 227

نام محصول : گوشي پنج حالته كروم مدل "پرشيا"

کد محصول : 223

نام محصول : گوشي سه حالته سفيد مدل" آريا"

کد محصول : 224

نام محصول : گوشي سه حالته کروم مدل" آريا"

کد محصول : 225


ميزباني و طراحي وب سايت توسط شرکت پشتيبانان شبکه.