فلاشتانک دو زمانه مدل " دايان " با دسته و اهرم اضافي با قطر لوله 32
محصول جديد آيينه فرم دار "آيسو "
محصول جديد جا دستمال مدل " نياما "

اخبار جديد: اخذ نشان CE مطابقت کيفيت با استاندارهاي اروپا براي فلاشتانک ها و کليه شير آلات سني پلاستيک و سنيک (ادامه)

ميزباني و طراحي وب سايت توسط شرکت پشتيبانان شبکه.